ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรประจำ สพท. บุคลากรช่วยราชการ ลูกจ้างและอื่นๆ รวม ข้อมูลเพิ่มเติม..
ผอ. รอง ผอ. ศน. บุคลากร.กศ. ขรก.ครู ขรก.พลเรือน พนักงานฯ ประจำ ชั่วคราว อื่นๆ
1 สพท.ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 0 0 1 20 0 1 0 5 1 0 32
คลิก..
2 สพท.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 1 1 4 30 0 0 0 10 1 0 47
คลิก..
3 สพท.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 0 2 9 27 0 0 0 4 6 0 49
คลิก..
4 สพท.มัธยมศึกษาสมุทรปราการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
5 สพท.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 1 3 16 35 0 0 1 2 16 0 75
คลิก..
6 สพท.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 1 3 11 33 0 0 0 2 9 0 60
คลิก..
7 สพท.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 0 3 5 33 0 0 0 4 6 0 51
คลิก..
8 สพท.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 1 1 7 29 0 0 0 7 0 0 45
คลิก..
9 สพท.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 0 1 6 34 0 0 0 7 0 0 48
คลิก..
10 สพท.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 0 3 5 35 0 0 0 4 5 0 53
คลิก..
11 สพท.มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
12 สพท.ประถมศึกษาอ่างทอง 1 1 5 39 0 0 0 3 6 0 55
คลิก..
13 สพท.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 1 1 2 30 0 0 0 4 3 0 42
คลิก..
14 สพท.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 1 1 4 37 0 0 0 2 0 0 45
คลิก..
15 สพท.มัธยมศึกษาลพบุรี 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
คลิก..
16 สพท.ประถมศึกษาสิงห์บุรี 1 3 10 24 0 1 0 5 0 0 44
คลิก..
17 สพท.ประถมศึกษาชัยนาท 1 3 14 37 0 0 0 3 6 0 69
คลิก..
18 สพท.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 1 3 6 39 0 0 0 8 0 0 57
คลิก..
19 สพท.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 1 2 6 30 0 0 0 4 1 0 44
คลิก..
20 สพท.มัธยมศึกษาสระบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
21 สพท.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 1 4 7 35 0 0 0 7 0 0 54
คลิก..
22 สพท.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 1 1 8 31 0 0 0 2 0 0 43
คลิก..
23 สพท.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 1 2 9 27 0 0 0 0 0 0 39
คลิก..
24 สพท.ประถมศึกษาระยอง เขต 1 1 1 8 38 0 0 0 4 8 0 60
คลิก..
25 สพท.ประถมศึกษาระยอง เขต 2 0 2 6 21 0 1 0 0 0 0 41
คลิก..
26 สพท.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 0 3 8 29 0 0 0 2 0 0 42
คลิก..
27 สพท.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 1 2 2 33 0 0 0 2 0 0 40
คลิก..
28 สพท.ประถมศึกษาตราด 1 3 6 28 0 0 0 5 0 0 44
คลิก..
29 สพท.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 1 0 6 25 0 0 0 8 0 0 40
คลิก..
30 สพท.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 0 0 3 18 0 0 0 4 3 0 28
คลิก..
31 สพท.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 1 1 14 30 0 0 0 6 0 0 52
คลิก..
32 สพท.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 0 0 6 24 0 0 0 0 0 0 30
คลิก..
33 สพท.ประถมศึกษานครนายก 1 2 10 22 0 0 0 6 20 0 63
คลิก..
34 สพท.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 1 1 15 29 0 0 0 5 0 0 51
คลิก..
35 สพท.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 0 4 3 38 0 0 0 3 0 0 48
คลิก..
36 สพท.มัธยมศึกษาสระแก้ว 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
คลิก..
37 สพท.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 1 1 5 48 0 0 0 11 0 0 66
คลิก..
38 สพท.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 1 2 11 21 0 0 0 2 0 0 37
คลิก..
39 สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 1 3 17 33 0 0 0 4 4 0 64
คลิก..
40 สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 1 2 15 35 0 0 0 6 0 0 59
คลิก..
41 สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 1 1 11 28 0 0 0 4 0 0 45
คลิก..
42 สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 0 0 5 11 0 0 0 1 14 0 31
คลิก..
43 สพท.มัธยมศึกษากาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
44 สพท.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 1 1 12 35 1 0 0 11 5 0 70
คลิก..
45 สพท.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 1 3 5 11 0 0 0 0 0 0 20
คลิก..
46 สพท.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 1 2 5 30 0 0 0 3 0 0 41
คลิก..
47 สพท.ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 1 3 8 34 0 0 0 6 2 0 54
คลิก..
48 สพท.ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 1 2 12 37 0 1 0 2 6 0 61
คลิก..
49 สพท.มัธยมศึกษานครปฐม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
50 สพท.ประถมศึกษาสมุทรสาคร 1 3 8 30 0 0 0 4 9 0 57
คลิก..
51 สพท.มัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
52 สพท.ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 0 1 5 37 0 0 0 4 2 0 49
คลิก..
53 สพท.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 0 3 7 34 0 0 0 3 3 0 53
คลิก..
54 สพท.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 1 2 7 27 0 2 0 3 0 0 42
คลิก..
55 สพท.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1 3 7 36 0 0 0 5 0 0 53
คลิก..
56 สพท.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 3 5 20 0 0 0 1 2 0 32
คลิก..
57 สพท.มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
58 สพท.มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 1 0 2 16 0 0 0 1 4 0 25
คลิก..
59 สพท.มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 1 3 15 32 0 0 4 1 1 0 73
คลิก..
60 สพท.มัธยมศึกษานนทบุรี 1 1 4 29 0 0 0 0 0 0 36
คลิก..
61 สพท.มัธยมศึกษาปทุมธานี 1 0 6 12 0 0 0 0 11 0 30
คลิก..
62 สพท.มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 1 1 10 26 0 0 0 3 13 0 55
คลิก..
63 สพท.มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 1 3 6 28 0 0 0 0 0 0 38
คลิก..
64 สพท.มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 1 2 5 24 0 0 0 1 0 0 33
คลิก..
65 สพท.มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 1 2 7 16 0 0 0 1 27 0 55
คลิก..
66 สพท.มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 1 1 8 28 0 0 0 1 17 0 59
คลิก..
67 สพท.มัธยมศึกษาราชบุรี 1 1 5 21 0 0 0 1 12 0 41
คลิก..
68 สพท.มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 1 2 8 22 0 0 0 1 6 0 46
คลิก..
69 สพท.มัธยมศึกษาเพชรบุรี 0 0 10 14 0 0 0 0 0 0 24
คลิก..
รวม 46 108 455 1,715 1 6 5 208 229 0 2,842
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (14/07/24) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน